Biulety Informacji Publicznej Facebook

Aktualności

 • Gminne Schronisko dla psów w Starym Sączu

  Strona Gminnego Schroniska – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt w Starym Sączu.

  2023-01-17

 • Śmieci 2023

  Urząd Gminy Laskowa informuje, że od 1 stycznia 2023 stawki za odpady komunalne wynoszą: - 19,50 zł opłata z kompostownikiem za miesiąc od osoby - 20,50 zł opłata podstawowa za miesiąc od...

  2022-12-27

 • Informacje o cyberbezpieczeństwie

  Cyberbezpieczeństwo (ang. cybersecurity) stanowi zespół zagadnień związanych z zapewnianiem ochrony w obszarze cyberprzestrzeni. Z pojęciem cyberbezpieczeństwa związana jest między innymi ochrona przestrzeni przetwarzania informacji oraz zachodzących interakcji w sieciach teleinformatycznych. Cyberprzestrzeń rozumiana...

  2022-09-08

 • Dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

  DOTACJA DO BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Trwa nabór wniosków o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Laskowa. Szczegółowe informacje poniżej do pobrania

  2022-02-21

 • Śmieci 2022

  Urząd Gminy Laskowa informuje, że od 1 stycznia 2022 r. stawki za odpady komunalne pozostają bez zmian. Załączniki związane z odpadami komunalnymi na 2022 r. (dostępne w sekcji "Pliki do...

  2021-12-16

 • CEEB - złóż deklarację (od 1 lipca 2021 r.)

  CEEB - złóż deklarację (od 1 lipca 2021 r.) 1 lipca 2021 roku rusza powszechny spis źródeł ciepła, o którym musi pamiętać każdy właściciel lub zarządca budynku/lokalu który posiada źródło ciepła...

  2021-06-30

 • Śmieci 2021

  Urząd Gminy Laskowa informuje, że od 1 lutego 2021 r. do 28 lutego 2021 r. każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej na terenie Gminy jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji w sprawie...

  2021-01-04

 • Ścieki bytowe i dowożone na punkt zrzutu

  Urząd Gminy w Laskowej informuje, że z nieruchomości nie podłączonych do gminnej kanalizacji sanitarnej dowożone są ścieki do punktu zrzutu przy oczyszczalni ścieków w Ujanowicach. Ścieki te są bardziej stężone...

  2020-02-21

 • Śmieci 2020

  Zakaz palenia śmieci !!! W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi spalania odpadów w domowych piecach i na ogniskach przypominamy, iż spalanie odpadów to najgorsza, najdroższa i najbardziej szkodliwa dla zdrowia forma...

  2020-01-03

 • Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

  W dniu 05.08.2022 r. weszły w życie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Laskowa. Nowa instytucja regulacyjna "PGW Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki...

  2019-10-08

Projekt strony: ESC SA - Aplikacje internetowe

Urząd Gminy Laskowa, 34-602 Laskowa 643, gmina@laskowa.pl

tel.: (18) 33 00 210, fax: (18) 33 00 226   |   Deklaracja dostepności