Biulety Informacji Publicznej Facebook

Aktualności

 • Informacja

  Wójt Gminy Laskowa informuje, iż w związku z rozbudową oczyszczalni ścieków w Ujanowicach dowóz ścieków (przez przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników) do punktu zrzutu będzie odbywał się wyłącznie od poniedziałku do piątku. 

  2024-05-16

 • Zarządzenie w sprawie: wyboru oferty na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego na terenie Gminy Laskowa w 2024 r.

  Treść zarządzeń do pobrania w sekcji "Załączniki" poniżej.

  2024-04-12

 • Śmieci 2024

  Urząd Gminy Laskowa informuje, że od 1 stycznia 2024 stawki za odpady komunalne wynoszą: - 21,00 zł opłata z kompostownikiem za miesiąc od osoby - 22,00 zł opłata podstawowa za miesiąc od...

  2024-01-02

 • Informacja dotycząca wywozu nieczystości ciekłych

  INFORMACJA Urząd Gminy Laskowa informuje, iż jesteśmy w trakcie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujanowicach” w związku z czym na chwilę obecną oczyszczalnia ścieków może przyjąć...

  2023-03-22

 • Ścieki bytowe i dowożone na punkt zrzutu

  Urząd Gminy w Laskowej informuje, że z nieruchomości nie podłączonych do gminnej kanalizacji sanitarnej dowożone są ścieki do punktu zrzutu przy oczyszczalni ścieków w Ujanowicach. Ścieki te są bardziej stężone...

  2023-03-10

 • Gminne Schronisko dla psów w Starym Sączu

  Strona Gminnego Schroniska – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt w Starym Sączu.

  2023-01-17

 • Śmieci 2023

  Uwaga, Urząd Gminy Laskowa informuje, że w okresie od maja do września 2023 r. ulega zmianie harmonogram odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców miejscowości Laskowa i Ujanowice. Nowy harmonogram można pobrać poniżej w sekcji "Pliki do pobrania" lub bezpośrednio...

  2022-12-27

 • Informacje o cyberbezpieczeństwie

  Cyberbezpieczeństwo (ang. cybersecurity) stanowi zespół zagadnień związanych z zapewnianiem ochrony w obszarze cyberprzestrzeni. Z pojęciem cyberbezpieczeństwa związana jest między innymi ochrona przestrzeni przetwarzania informacji oraz zachodzących interakcji w sieciach teleinformatycznych. Cyberprzestrzeń rozumiana...

  2022-09-08

 • Dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

  DOTACJA DO BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Trwa nabór wniosków o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Laskowa. Szczegółowe informacje poniżej do pobrania

  2022-02-21

 • Śmieci 2022

  Urząd Gminy Laskowa informuje, że od 1 stycznia 2022 r. stawki za odpady komunalne pozostają bez zmian. Załączniki związane z odpadami komunalnymi na 2022 r. (dostępne w sekcji "Pliki do...

  2021-12-16

Projekt strony: ESC SA - Aplikacje internetowe

Urząd Gminy Laskowa, 34-602 Laskowa 643, gmina@laskowa.pl

tel.: (18) 33 00 210, fax: (18) 33 00 226   |   Deklaracja dostepności