Biulety Informacji Publicznej Facebook

Aktualności

 • Ścieki bytowe i dowożone na punkt zrzutu

  Urząd Gminy w Laskowej informuje, że z nieruchomości nie podłączonych do gminnej kanalizacji sanitarnej dowożone są ścieki do punktu zrzutu przy oczyszczalni ścieków w Ujanowicach. Ścieki te są bardziej stężone...

  2020-02-21

 • Śmieci 2020

  Zakaz palenia śmieci !!! W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi spalania odpadów w domowych piecach i na ogniskach przypominamy, iż spalanie odpadów to najgorsza, najdroższa i najbardziej szkodliwa dla zdrowia forma...

  2020-01-03

 • Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

  W dniu 01.10.2019 r. weszły w życie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Laskowa. Nowa instytucja regulacyjna "PGW Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w...

  2019-10-08

 • Wniosek o wydanie postanowienia zatwierdzającego wstępny projekt podziału działki

  Wymagane dokumenty: projekt podziału na mapie zasadniczej; wypis z rejestru gruntów; odpis z KW. W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Mariusz Jonik - Inspektor ds. Budownictwa...

  2019-02-18

 • Śmieci 2019

  Zakaz palenia śmieci !!! W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi spalania odpadów w domowych piecach i na ogniskach przypominamy, iż spalanie odpadów to najgorsza, najdroższa i najbardziej szkodliwa dla zdrowia forma...

  2019-01-07

 • Śmieci 2018

  Zakaz palenia śmieci !!! W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi spalania odpadów w domowych piecach i na ogniskach przypominamy, iż spalanie odpadów to najgorsza, najdroższa i najbardziej szkodliwa dla zdrowia forma...

  2018-01-04

 • Oczyszczalnia ścieków Ujanowice

  Telefony do pracowników obsługujących oczyszczalnię ścieków: Ryszard Garbacz: 509134602 Ryszard Kryjomski: 693125864 Bogdan Czyżycki: 507662831

  2017-12-19

 • Uchwała antysmogowa

  W związku z bardzo złą jakością powietrza w sezonie zimowym, spowodowaną ogromną emisją zanieczyszczeń z domowych palenisk na węgiel i drewno, od 1 lipca 2017 roku na terenie województwa małopolskiego...

  2017-07-06

 • Program usuwania azbestu

  PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY LASKOWA DO ROKU 2032 do pobrania poniżej

  2017-02-03

 • Śmieci 2017

  Zakaz palenia śmieci !!! W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi spalania odpadów w domowych piecach i na ogniskach przypominamy, iż spalanie odpadów to najgorsza, najdroższa i najbardziej szkodliwa dla zdrowia forma...

  2017-02-01