W miejscowości w której nie ma kancelarii notarialnej, do poświadczenia własnoręczności podpisu jest upoważniony Wójt:

  • na pismach upoważniających do odbioru przesyłek i sum pieniężnych oraz odbioru dokumentów z urzędów i instytucji
  • na oświadczeniach stwierdzających stan rodzinny i majątkowy składającego oświadczenie

Wymagane dokumenty:

  • wniosek
  • dowód osobisty

Inspektor do spraw kadr i archiwum - Krystyna Dutka
Numer telefonu: 183300212
nr pokoju: 10, I piętro

Pliki do pobrania