Przy spełnieniu ustawowym warunków organ podatkowy w drodze decyzji przyznaje ulgę inwestycyjną, w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.


 Wymagane dokumenty:

  • wniosek o udzielenie ulgi po zakończeniu inwestycji
  • zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych (kosztorys inwestycji)
  • oryginały rachunków lub uwierzytelnione odpisy stwierdzające poniesione wydatki.

Genowefa Marcisz - Inspektor ds. Wymiaru Zobowiązań Podatkowych i Opłat Lokalnych
Numer telefonu: 183300211
Adres e-mail: g.marcisz@laskowa.iap.pl
Numer pokoju: 16, I piętro