Wymagane dokumenty:

  • wniosek 
  • kserokopia z mapy ewidencyjnej terenu objętego wnioskiem

W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.


Mariusz Jonik - Inspektor ds. Budownictwa i Planowania Przestrzennego

Numer telefonu: 183300219
Adres e-mail: m.jonik@laskowa.iap.pl
Numer pokoju: 23, II piętro

Pliki do pobrania