Od 1 stycznia 2014 r. są zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi w Gminie Laskowa

Rada Gminy Laskowa podjęła Uchwałę Nr XXXV/239/13 z dnia 5 listopada 2013 r., w której określono zmniejszone stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi  nowej deklaracji. Opłata wynosić będzie wtedy 9 zł. miesięcznie od jednoosobowego gospodarstwa domowego za odpady segregowane, za odpady niesegregowane – 20 zł. miesięcznie.

W Urzędzie Gminy można pobrać brakujące worki oraz naklejki na worki - pokój 25 (II PIĘTRO). Dla osób czasowo zamieszkałych na terenie naszej Gminy uchwalono dodatkowy wzór deklaracji obowiązujący od 1 stycznia 2014 r.