Przy spełnieniu ustawowym warunków do otrzymania ulgi, organ podatkowy wydaje decyzję o przyznaniu ulgi. W przypadku odbywania służby wojskowej przez członka rodziny podatnika, do wniosku o ulgę należy dołączyć oświadczenie, że osoba przed powołaniem do służby wojskowej pracowała w tym gospodarstwie, zamieszkiwała tam i nie osiągała przychodów z innych źródeł.


Wymagane dokumenty:

  • wniosek o przyznanie ulgi
  • zaświadczenie z jednostki wojskowej o odbywaniu zasadniczej służby wojskowej z przewidzianym zakończeniem służby.

Genowefa Marcisz - Inspektor ds. Wymiaru Zobowiązań Podatkowych i Opłat Lokalnych
Numer telefonu: 183300211
Adres e-mail: g.marcisz@laskowa.iap.pl
Numer pokoju: 16, I piętro