Dokumentacja archiwalna, której nie upłynął termin przekazania do Archiwum Narodowego w Krakowie Oddział Nowy Sącz, udostępniana jest w postaci kopii potwierdzonej za zgodność dokumentu z oryginałem znajdującym się w archiwum zakładowym w Urzędzie Gminy Laskowa. 


Wymagane dokumenty:

  • wniosek 

Krystyna Dutka - Inspektor ds. Kadr i Archiwum
Numer telefonu: 183300212
Adres e-mail: k.zelek@laskowa.iap.pl
Urząd Gminy Laskowa numer pokoju: 10, I piętro


Archiwum Narodowe w Krakowie
Oddział Nowy Sącz
ul. Jagiellońska 56a
33-300 Nowy Sącz

Numer telefonu: 184420659


Pliki do pobrania