Wymagane dokumenty:

  • wniosek o interpretację przepisów prawnych
  • składając wniosek podatnik jest obowiązany do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego (istniejącego w dniu złożenia wniosku) oraz własnego stanowiska w sprawie.

Ostateczne postanowienia oraz decyzje dotyczące interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach zamieszczane są na stronie internetowej właściwej odpowiednio izby skarbowej, bez podania danych identyfikujących podatnika.


Genowefa Marcisz - Inspektor ds. Wymiaru Zobowiązań Podatkowych i Opłat Lokalnych
Numer telefonu: 183300211
Adres e-mail: g.marcisz@laskowa.iap.pl
Numer pokoju: 16, I piętro