Wykonawcą zimowego utrzymania dróg LOKALNYCH-GMINNYCH na terenie gminy Laskowa jest: Firma Usługowa „TRANS-KOP” Krzysztof Kęska zam. Młynne 125.Numer telefonu: 183376203, 696277731. Kompleksowym zimowym utrzymaniem objętych zostało 19,9 km dróg gminnych.

Pozostałe odcinki dróg, odśnieżane będą przez indywidualne podmioty z terenu Gminy Laskowa. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo u Sołtysów poszczególnych wsi.

Drogi powiatowe:

Wykonawcą zimowego utrzymania dróg POWIATOWYCH na terenie gm. Laskowa (to są drogi na odcinku: Ujanowice-Młynne, Laskowa-Nagórze, Sechna-Ujanowice) jest: „Firma Handlowo-Usługowa” Józef Kęska zam. Młynne 125. Numer telefonu:183376203, 692130934

Informacje na temat warunków przejezdności dróg powiatowych od godz. 7:30 do godz. 15:30 udzielane będą pod numerem telefonu: 183337833

Z chwilą nastania warunków zimowych dyżur pełniony jest całodobowo. Informacje dotyczące przejezdności dróg powiatowych można będzie uzyskać dzwoniąc do bazy PZD Limanowa pod następujące numery dyżurne akcji zima: 183372381, 600982564

W razie niemożliwości uzyskania kontaktu z numerami podanymi powyżej należy dzwonić pod numer: 602 524 645

Drogi wojewódzkie:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie 
Numer telefonu: 124465855, 609703392