Na podstawie złożonego wniosku o wydanie odpowiedniego zaświadczenia, organ podatkowy, na podstawie posiadanej dokumentacji podatkowej wydaje stosowne zaświadczenie lub potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący na dzień złożenia wniosku.


Wymagane dokumenty:

  •  wniosku o wydanie zaświadczenia

Genowefa Marcisz - Inspektor ds. Wymiaru Zobowiązań Podatkowych i Opłat Lokalnych
Numer telefonu: 183300211
Adres e-mail: g.marcisz@laskowa.iap.pl
Numer pokoju: 16, I piętro