Odbiór odpadów wielkogabarytowych


Odpady należy składać w dniu zbiórki do kontenerów od godziny 10:00 do wieczora

Data Miejscowość Miejsce lokalizacji kontenera Firma obsługująca
14.04.2014r. Laskowa Obok budynku Dworku w Laskowej EMPOL
14.04.2014r. Kobyłczyna Przy targowicy w Ujanowicach EMPOL
14.04.2014r. Kamionka Mała Na działce gminnej obok Państwa Chełmeckich NOVA
14.04.2014r. Żmiąca Przystanek autobusowy nad szkołą NOVA
14.04.2014r. Krosna Na parkingu pod Kościołem NOVA
15.04.2014r. Jaworzna Po prawej stronie za mostem do miejscowości Jaworzna EMPOL
15.04.2014r. Sechna Przy targowicy w Ujanowicach NOVA
15.04.2014r. Ujanowice Przy targowicy w Ujanowicach NOVA
15.04.2014r. Strzeszyce Po lewej stronie za mostem do miejscowości Strzeszyce NOVA


Od 1 stycznia 2014 r. są zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi w Gminie Laskowa

Rada Gminy Laskowa podjęła Uchwałę Nr XXXV/239/13 z dnia 5 listopada 2013 r., w której określono zmniejszone stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2014 r. tj. 18,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego, w którym mieszka 2 i więcej osób, natomiast stawka za odpady niesegregowane nie uległa zmianie i wynosi, jak w 2013 r., 40,00 zł. miesięcznie od gospodarstwa domowego.

Wprowadzono także zmniejszenie stawki dla gospodarstw domowych, w których zamieszkuje tylko jedna osoba, warunkiem uzyskania obniżki jest złożenie do 31 grudnia 2013 r. nowej deklaracji. Opłata wynosić będzie wtedy 9 zł. miesięcznie od jednoosobowego gospodarstwa domowego za odpady segregowane, za odpady niesegregowane – 20 zł. miesięcznie. Od stycznia 2014 r. zmianie ulegnie także harmonogram wywozów odpadów (dostępny w plikach do pobrania, w Urzędzie Gminy Laskowa oraz u Sołtysów poszczególnych wsi).

W Urzędzie Gminy można pobrać brakujące worki oraz naklejki na worki - pokój 25. Dla osób czasowo zamieszkałych na terenie naszej Gminy uchwalono dodatkowy wzór deklaracji obowiązujący od 1 stycznia 2014 r.