MAŁŻEŃSTWO KONKORDATOWE

W celu załatwienia sprawy konieczne jest osobiste stawienie się obojgu narzeczonych w celu złożenia przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnegozapewnień, iż nie wiedzą o przeszkodach wyłączających zawarcie małżeństwa oraz oświadczeń o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa, co potwierdzają własnoręcznym podpisem na sporządzonym protokole. USC wydaje zaświadczenie w 3 egzemplarzach, które jest ważne 6 miesięcy od daty wystawienia. Po zawarciu małżeństwa małżonkom przysługuje nieodpłatnie 1 egz. odpisu aktu.

Wymagane dokumenty:

  • dowód osobisty – do wglądu
       

Monika Bugajska - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Numer telefonu: 183300215
Adres e-mail: m.bugajska@laskowa.iap.pl
Numer pokoju: 9, I piętro

Pliki do pobrania