• Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 luty 1964 r. tekst jednolity z dnia 8 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 583)
  • Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741)