Wniosek może złożyć osoba, której te dane dotyczą lub jej pełnomocnik. Każda osoba lub podmiot - jeżeli uwiarygodni interes faktyczny w otrzymaniu danych i za zgodą osób, których dane dotyczą.


Wymagane dokumenty:

  • wypełniony  wniosek  należy złożyć w sekretariacie
  • dowód osobisty a w przypadku pełnomocnika oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Beata Stach - Inspektor ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Numer telefonu: 183300212
Adres e-mail: ewlud@laskowa.iap.pl
Numer pokoju: 10, I piętro


Pliki do pobrania