Monika Bugajska - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego


Numer telefonu: 183300215
Adres e-mail: m.bugajska@laskowa.iap.pl
Numer pokoju: 9, I piętro