Telefony do pracowników obsługujących oczyszczalnię ścieków:

Bogdan Czyżycki: 507662831

Stanisław Jędrzejek 517027313

Andrzej Filipek 665996863