Telefony do pracowników obsługujących oczyszczalnię ścieków:

Wincenty Orlecki 606997591

Stanisław Jędrzejek 517027313

Andrzej Filipek 665996863