Wymagane dokumenty:

  • projekt podziału na mapie zasadniczej;
  • wypis z rejestru gruntów;
  • odpis z KW.

W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.


Mariusz Jonik - Inspektor ds. Budownictwa i Planowania Przestrzennego 
Numer telefonu: 183300219 
Adres e-mail: m.jonik@laskowa.iap.pl 

Numer pokoju: 23, II piętro

Pliki do pobrania