W dniu 05.08.2022 r. weszły w życie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Laskowa. Nowa instytucja regulacyjna "PGW Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie" decyzją z dnia 08.07.2022 r. zatwierdziła taryfy na okres najbliższych trzech lat za zbiorowego zaopatrzeniew wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.


W dniu 01.10.2019 r. weszły w życie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Laskowa. Nowa instytucja regulacyjna "PGW Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie" decyzją z dnia 18.09.2019 r. zatwierdziła taryfy na okres najbliższych trzech lat za zbiorowego zaopatrzenie  w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.


Rada Gminy Laskowa podjęła uchwałę w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.


Rada Gminy Laskowa podjęła uchwałę w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r.


Rada Gminy Laskowa podjęła uchwałę w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r.


W dniu 05.08.2022 r. weszły w życie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Laskowa. Nowa instytucja regulacyjna "PGW Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie" decyzją z dnia 08.07.2022 r. zatwierdziła taryfy na okres najbliższych trzech lat za zbiorowego zaopatrzenie  w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.