Wymagane dokumenty:

  • wniosek o zmianę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  • kserokopia mapy ewidencyjnej z oznaczonym terenem proponowanym do zagospodarowania
  • kserokopia dokumentu własności (akt notarialny, odpis księgi wieczystej)

W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.


Mariusz Jonik - Inspektor ds. Budownictwa i Planowania Przestrzennego
Numer telefonu: 183300219
Adres e-mail: m.jonik@laskowa.iap.pl
Numer pokoju: 23, II piętro

Pliki do pobrania