Wymagane dokumenty:

  • wniosek o zatwierdzenie podziału
  • mapa z projektem podziału,
  • wykaz zmian gruntowych,
  • protokół z przyjęcia granic,
  • dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (odpis z księgi wieczystej),
  • wypis i wyrys z katastru nieruchomości,
  • wykaz synchronizacyjny.

W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.


Magdalena Frączek - Podinspektor ds. Gospodarki Gruntami i Nieruchomościami
Numer telefonu: 183300232
Ares e-mail: m.kukla@laskowa.iap.pl

Numer pokoju: 24, II piętro 

Pliki do pobrania