Wymagane dokumenty:

  • karta zgonu wydana przez lekarza stwierdzającego zgon
  • dowód osobisty osoby zmarłej
  • w przypadku, gdy dowód osobisty osoby zmarłej zaginął, osoba zgłaszająca zgon musi złożyć oświadczenie zawierające informację o nie odnalezieniu dowodu i zapewnienie, iż zobowiązuje się do zwrotu dokumentu w przypadku jego odnalezienia
  • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon

         

Monika Bugajska - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Numer telefonu: 183300215
Adres e-mail: m.bugajska@laskowa.iap.pl
Numer pokoju: 9, I piętro