Biulety Informacji Publicznej Facebook

Aktualności

 • Informacja dla hodowców koni - terminarz przeglądów

  Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie działając w oparciu o zapisy Ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich z dnia 20 sierpnia 1997r. (Dz.U.Nr 123 poz.774 z póź. zmianami)...

  2021-10-11

 • Zwrot podatku akcyzowego 2021

  Urząd Gminy Laskowa informuje, że wnioski na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przyjmowane będą w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia...

  2021-07-30

 • Zarządzanie zasobami lokalnymi w oparciu o fundusz sołecki

  Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza sołtysów, rady sołeckie, radnych i pracowników UG, członków KGW i OSP oraz aktywnych mieszkańców gmin na szkolenie e-learningowe pn. „Zarządzanie zasobami...

  2021-07-22

 • Bezpłatne szkolenie dla rolników!

  Zarząd Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza producentów rolnych, rolników, hodowców, ogrodników oraz sadowników do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu o tematyce:„Sprzedaż bezpośrednia własnych produktów.” Najbliższe szkolenie odbędzie się 9 lipca...

  2021-06-10

 • Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r

  Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia na terenie województwa małopolskiego zakazu organizowania targów, wystaw i pokazów z udziałem ptaków

  2021-04-23

 • Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków

  Wojewoda Małopolski wydał nowe  Rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu nowosądeckiego i limanowskiego. Treść Rozporządzenia w załącznikach poniżej.

  2021-04-16

 • Komunikat - PTASIA GRYPA

  KOMUNIKAT PTASIA GRYPA NA TERENIE GMINY LASKOWA Szanowni Państwo, Z powodu stwierdzenia ogniska wysoce zjadliwej ptasiej grypy w miejscowości Kamionka Mała, na terenie gminy Laskowa został wyznaczony Obszar Zapowietrzony i...

  2021-04-09

 • Ptasia Grypa w Kamionce Małej

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Limanowej informuje o stwierdzeniu choroby zakaźnej zwalczanej z urzędu – grypy ptaków – na terenie gospodarstwa położonego w miejscowości Kamionka Mała – Gmina Laskowa – Powiat...

  2021-04-09

 • Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Limanowej z dnia 31.03.2021 roku

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Limanowej informuje o stwierdzeniu choroby zakaźnej zwalczanej z urzędu – grypy ptaków – na terenie gospodarstwa położonego w miejscowości Stronie – Gmina Łukowica, Powiat Limanowa.

  2021-03-31

 • Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Limanowe

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Limanowej informuje o podejrzeniu choroby zakaźnej zwalczanej z  urzędu - grypy ptaków - na terenie gospodarstwa położonego w miejscowości Stronie - Gmina Łukowica, Powiat Limanowa. 

  2021-03-30

Projekt strony: ESC SA - Aplikacje internetowe

Urząd Gminy Laskowa, 34-602 Laskowa 643, gmina@laskowa.pl

tel.: (18) 33 00 210, fax: (18) 33 00 226   |   Deklaracja dostepności