W ramach działań prowadzonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  wprowadzono ułatwienia dla rolników,  którzy posiadają gospodarstwa o powierzchni do 5 ha oraz złożyli wnioski o przyznanie płatności za 2023 rok.

Zgodnie z art. 147a ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 w 2023 r. rolnikowi może być przyznana płatność dla małych gospodarstw, na podstawie złożonego przez niego oświadczenia pn. „Żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw”.
 
Obecnie trwa nabór wniosków w ramach płatności dla małych gospodarstw, która to płatność zastąpi wszystkie wnioskowane płatności bezpośrednie ujęte we wniosku o przyznanie płatności za rok 2023. Stawka ryczałtu wynosi 225 euro/ha. Rolnik może otrzymać płatności dla małych gospodarstw jeżeli we wniosku o przyznanie płatności na rok 2023 (złożonym w terminie od 15 marca do 25 lipca 2023 r.) łączna powierzchnia:

  • gruntów objętych obszarem zatwierdzonym do podstawowego wsparcia dochodów (PWD) będących w posiadaniu tego rolnika wynosi co najmniej 1 ha oraz
  • użytków rolnych będących w posiadaniu tego rolnika w dniu 31 maja 2023 r. wynosiła nie więcej niż 5 ha.

Oznacza to, że płatność dla małych gospodarstw zastępuje wszystkie inne płatności bezpośrednie ujęte we wniosku o przyznanie płatności za rok 2023 (podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjna, płatność dla młodych rolników, wszystkie płatności związane z produkcją oraz płatności w ramach ekoschematów). Rolnicy żądający płatności dla małych gospodarstw, którzy ubiegali się o przejściowe wsparcie krajowe (uzupełniającą płatność podstawową lub płatność do tytoniu) otrzymają także te płatności. Niezależnie od powyższego rolnik otrzyma płatności ONW, płatność ekologiczną, płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne, o ile wnioskował o te płatności we wniosku złożonym w terminie do dnia 25 lipca 2023 r.


Aby otrzymać płatności dla małych gospodarstw należy w terminie do 31 sierpnia 2023 r. złożyć, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (aplikacja eWniosekPlus), skan oświadczenia „Żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw”, dostępnego pod linkiem  http://https://www.gov.pl/attachment/1ad09190-61bf-4a33-b6a1-76725574b5ad. Szczegółowych wyjaśnień oraz pomocy w wypełnianiu wniosków udzielają Rolnikom pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.


ADRESY KONTAKTOWE:

ARiMR Limanowa – biuro powiatowe

Adres: 34-600 Limanowa, ul. Piłsudskiego 6

Telefon: 18 333 90 78, Fax: 18 337 67 99

Godziny Otwarcia: pon. - pt.: od 7:30 do 15:30 

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Limanowej

ul. Matki Boskiej Bolesnej 18a, 34-600 Limanowa

tel./fax 18 337-16-33

e-mail: limanowa@modr.pl

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

Pliki do pobrania