Biulety Informacji Publicznej Facebook

Aktualności

 • Ogłoszenie o XLII sesji Rady Gminy

  O G Ł O S Z E N I E ! Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa informuje, że w dniu 30listopada 2022 r. (tj. środa) o godz. 9.00 w sali obrad...

  2022-11-24

 • Informacja z XLI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy

  I N F O R M A C J A ! Przewodniczący Rady Gminy L a s k o w a informuje, że w dniu 14 listopada2022 r. w sali...

  2022-11-15

 • Ogłoszenie o XLI nadzwyczajna sesji Rady Gminy.

  O G Ł O S Z E N I E ! Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa informuje, że w dniu 14 listopada 2022 r. (tj. poniedziałek) o godz. 14.00 w sali...

  2022-11-14

 • Informacja o XL sesji Rady Gminy

  I N F O R M A C J A ! Przewodniczący Rady Gminy L a s k o w a informuje, że w dniu 29 września2022 r. w sali...

  2022-10-03

 • Ogłoszenie o XL sesji Rady Gminy

  Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa informuje, że w dniu 29 września 2022 r. (tj. czwartek) o godz. 12.00 w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbędzie się XLsesja Rady Gminy. Porządek obrad:...

  2022-09-23

 • Komunikat - 09.09.2022r.

  Laskowa, dnia 09.09.2022 r. Komunikat Wójt Gminy Laskowa informuje, że zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r....

  2022-09-09

 • Informacja o XXXIX sesji Rady Gminy

  I N F O R M A C J A ! Przewodniczący Rady Gminy L a s k o w a informuje, że w dniu 5 września2022 r. w sali...

  2022-09-06

 • Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" - podpisanie umowy z Wykonawcą

  W dniu 1 sierpnia 2022 r. pomiędzy firmą Madkom S.A., a Gminą Laskowa została podpisana umowa o numerze 272/12/2022 dotycząca realizacji zadania pn. Dostawa sprzętu IT oraz oprogramowania w ramach realizacji programu...

  2022-08-30

 • Ogłoszenie o XXXIX sesji Rady Gminy

  Laskowa, dnia 29.08.2022 r. O G Ł O S Z E N I E ! Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa informuje, że w dniu 5 września 2022 r. (tj. poniedziałek) o...

  2022-08-29

 • Kondolencje (*)

  Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Marii Krzyżak, wieloletniego pracownika Urzędu Gminy Laskowa oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Laskowej. Wyrazy głębokiego żalu i współczucia, Rodzinie...

  2022-08-19

Projekt strony: ESC SA - Aplikacje internetowe

Urząd Gminy Laskowa, 34-602 Laskowa 643, gmina@laskowa.pl

tel.: (18) 33 00 210, fax: (18) 33 00 226   |   Deklaracja dostepności