OgłoszenieWójt Gminy Laskowa zwołuje posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26.05.2019 r. w dniu 13 maja 2019 r. (tj. poniedziałek) godz. 14:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej.Wójt Gminy Laskowa

Piotr Stach

        .......................................................................................................................................................................................................


Wójt Gminy Laskowa informuje o sporz ądzeniu spisu wyborców dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. r.


Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy ( Dz. U. z 2019 r. poz. 684) zawiadamiam; że w dniach: od 06.05.2019 r. do 17.05.2019 r w godzinach od 8.00 do 15.00 w Urzędzie Gminy Laskowa, pokój nr 10 zostanie udostępniony do wglądu, na pisemny wniosek zainteresowanego, spis wyborców.Wójt Gminy Laskowa

Piotr Stach

.............................................................................................................................................................................................................


Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Nowym Sączu 
ul. Gorzkowska 30, 33-300 Nowy Sącz
Dyrektor Delegatury - MARIA ZIĘBA
tel. 18 442-88-80, 442-88-81, 
fax. 18 442-79-06
e-mail: nws-dyr@kbw.gov.pl lub nowy.sacz@kbw.gov.pl
godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 730 - 1530
W dniu 26 maja 2019 r.  odbędą się wybory posłów do Parlamentu Europejskiego.