Biulety Informacji Publicznej Facebook

Lista artykułów

  • 2022-01-04

    USUWANIE SKUTKÓW ZDARZEŃ NOSZĄCYCH ZNAMIONA KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH - 2021 ROK

    Dofinansowano ze środków budżetu państwa. Gmina Laskowa otrzymała dotacje w wysokości 2 238 096,00 zł z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków intensywnych opadów atmosferycznych z 2021 roku. Całkowita wartość zadań wyniosła 2 963 867,62 zł. W ramach dofinansowania zostaną wykonane następujące zadania: Remont drogi gminnej „Krosna – Jonikówka – Łaziska” nr 604485 K w miejscowości Krosna w km...

Projekt strony: ESC SA - Aplikacje internetowe

Urząd Gminy Laskowa, 34-602 Laskowa 643, gmina@laskowa.pl

tel.: (18) 33 00 210, fax: (18) 33 00 226   |   Deklaracja dostepności