REFERAT FINANSOWO-BUDŻETOWY I PODATKÓW (FBP)
 • Danuta Oleksy - Zastępca Kierownika Referatu FBP - Obsługa Finansowo-Księgowa: Dochody Budżetowe
  Numer telefonu: 183300222
  Adres e-mail: d.oleksy@laskowa.iap.pl
  Numer pokoju: 19, I piętro
 • Agata Uryga - Inspektor ds. wymiaru zobowiązań podatkowych i opłat lokalnych
  Numer telefonu: 183300211
  Adres e-mail: a.uryga@laskowa.iap.pl
  Numer pokoju: 16, I piętro

 • Beata Matras - Inspektor ds. księgowości podatkowej i VAT
  Numer telefonu: 183300211
  Adres e-mail: b.matras@laskowa.iap.pl
  Numer pokoju: 16, I piętro
 • Małgorzata Uryga - Kierownik Referatu FBP, Główny Księgowy
  Numer telefonu: 183300222
  Adres e-mail: m.uryga@laskowa.iap.pl
  Numer pokoju: 19, I piętro
 • Barbara Rąpała - Inspektor ds. Finansów, Rozliczeń Podatku VAT
  Numer telefonu: 183300221
  Adres e-mail: b.piechura@laskowa.iap.pl
  Numer pokoju: 18, I piętro
 • Lucyna Duda - Inspektor ds. Płac i Rozliczeń
  Numer telefonu: 183300217
  Adres e-mail: l.duda@laskowa.iap.pl
  Numer pokoju: 15, I piętro
 • Paulina Węglarz - Inspektor ds. wymiaru, poboru, windykacji podatków i opłat
  Numer telefonu: 183300224
  Adres e-mail: p.weglarz@laskowa.iap.pl
  Numer pokoju: 27, II piętro

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REFERAT ORGANIZACYJNY, SPRAW OBYWATELSKICH (OSO)
 • Henryk Tokarz - Kierownik Referatu OSO, Z-ca Kierownika USC, Sprawy Wojskowe, Organizacja Urzędu
  Numer telefonu: 183300215
  Adres e-mail: h.tokarz@laskowa.iap.pl
  nr pokoju: 9, I piętro
 • Monika Bugajska - Zastępca Kierownika Referatu OSO - Sekretariat, Dziennik Podawczy, Promocja, 
  Numer telefonu: 183300210
  Adres e-mail: sekretariat@laskowa.iap.pl
  nr pokoju: 12, I piętro
 • Beata Stach - Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste
  Numer telefonu: 183300212
  Adres e-mail: ewlud@laskowa.iap.pl
  Numer pokoju: 10, I piętro
 • Krystyna Dutka - Główny Specjalista ds. Kadr i Archiwum
  Numer telefonu: 183300212
  Adres e-mail: k.zelek@laskowa.iap.pl
  Numer pokoju: 10, I piętro
 • Damian Bogacz - Informatyk Urzędu
  Numer telefonu:183300231
  Adres e-mail: d.bogacz@laskowa.iap.pl
  Numer pokoju: 26, II Piętro
 • Paweł Świder - Informatyk Urzędu
  Numer telefonu:183300231
  Adres e-mail: p.swider@laskowa.iap.pl
  Numer pokoju: 26, II Piętro
 • Paweł Jonik - Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Przeciwpożarowej, Obrony Cywilnej, Ochrony Zdrowia, BHP
  Numer telefonu:183300218
  Adres e-mail: p.jonik@laskowa.iap.pl
  Numer pokoju: 20, II piętro

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI, ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, INWESTYCJI, ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA (GPI)
 • Marek Greń - Kierownik Referatu GPI, Drogownictwo, Inwestycje Gminne
  Numer telefonu:  183300220
  Adres e-mail: m.gren@laskowa.iap.pl
  Numer pokoju: 22, II piętro
 • Mariusz Jonik - Zastępca Kierownika Referatu GPI
  Numer telefonu: 183300219
  Adres e-mail: m.jonik@laskowa.iap.pl
  Numer pokoju: 23, II piętro
 • Aneta Bajor-Janas - Inspektor ds. Zamówień Publicznych i Funduszy Strukturalnych
  Numer telefonu: 183300230
  Adres e-mail: a.bajor@laskowa.iap.pl
  Numer pokoju: 27, II piętro
 • Karolina Kulig - Inspektor ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  Numer telefonu: 183300224
  Adres e-mail: k.kulig@laskowa.iap.pl
  Numer pokoju: 25, II piętro
 • Magdalena Frączek - Podinspektor ds. Gospodarki Gruntami i Nieruchomościami
  Numer telefonu: 183300232
  Ares e-mail: m.kukla@laskowa.iap.pl
  Numer pokoju: 24, II piętro 
 • Piotr Filipek - Inspektor ds. Rolnictwa, Leśnictwa, Łowiectwa, Weterynarii, Pomocy Publicznej i Działalności Gospodarczej
  Numer telefonu: 183300230
  Adres e-mail: p.filipek@laskowa.iap.pl
  Numer pokoju: 27, II piętro

-------------------------------------------------------------------------

URZĄD STANU CYWILNEGO (USC)
 • Beata Stach - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  Numer telefonu: 183300212
  Adres e-mail: ewlud@laskowa.iap.pl
  Numer pokoju: 10, I piętro
 • Henryk Tokarz - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  Numer telefonu: 183300215
  Adres e-mail: h.tokarz@laskowa.iap.pl
  nr pokoju: 9, I piętro

----------------------------------------------------------------------

SAMODZIELNE STANOWISKA
 • Jadwiga Janisz - Główny Specjalista ds. Obsługi Rady Gminy Laskowa
  Numer telefonu: 183300225
  Adres e-mail: j.janisz@laskowa.iap.pl
  Numer pokoju: 14, I piętro
 • Paweł Jonik - Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  Numer telefonu:183300218
  Adres e-mail: p.jonik@laskowa.iap.pl
  Numer pokoju: 20, II piętro
 • Radca Prawny – Winicjusz Wrona
  Numer pokoju: 28, II piętro
 • Radca Prawny – Krzysztof Smaga
  Numer pokoju: 28, II piętro