REFERAT FINANSOWO-BUDŻETOWY I PODATKÓW (FBP)

- Zofia Jędrzejek - Kierownik Referatu FBP
Numer telefonu: 183300211

Adres e-mail: z.jedrzejek@laskowa.iap.pl
Numer pokoju: 16, I piętro

- Danuta Oleksy - Zastępca Kierownika Referatu FBP - Obsługa Finansowo-Księgowa: Dochody Budżetowe
Numer telefonu: 183300222

Adres e-mail: d.oleksy@laskowa.iap.pl
Numer pokoju: 19, I piętro

- Genowefa Marcisz - Starszy Inspektor ds. Wymiaru Podatków i Opłat
Numer telefonu: 183300211

Adres e-mail: g.marcisz@laskowa.iap.pl
Numer pokoju: 16, I piętro

- Małgorzata Uryga - Inspektor ds. Finansów, Obsługa Finansowo-Księgowa: Wydatki Budżetowe
Numer telefonu: 183300222

Adres e-mail: m.uryga@laskowa.iap.pl
Numer pokoju: 19, I piętro

- Barbara Rąpała - Podinspektor ds. Finansów, Rozliczeń Podatku VAT
Numer telefonu: 183300221

Adres e-mail: b.piechura@laskowa.iap.pl

Numer pokoju: 18, I piętro

- Beata Matras - Samodzielny Referent
Numer telefonu: 183300221

Adres e-mail: b.matras@laskowa.iap.pl

Numer pokoju: 18, I piętro

- Lucyna Duda - Inspektor ds. Płac i Rozliczeń 
Numer telefonu: 183300217

Adres e-mail: l.duda@laskowa.iap.pl
Numer pokoju: 15, I piętro

REFERAT ORGANIZACYJNY, SPRAW OBYWATELSKICH (OSO)

Henryk Tokarz - Kierownik Referatu OSO, Z-ca Kierownika USC, Sprawy Wojskowe, Organizacja Urzędu
Numer telefonu: 183300215
Adres e-mail: h.tokarz@laskowa.iap.pl
nr pokoju: 9, I piętro

- Monika Bugajska - Zastępca Kierownika Referatu OSO - Sekretariat, Dziennik Podawczy, Promocja, Organizacja Urzędu
Numer telefonu: 183300210
Adres e-mail: sekretariat@laskowa.iap.pl
nr pokoju: 12, I piętro

Beata Stach - Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste
Numer telefonu: 183300212
Adres e-mail: ewlud@laskowa.iap.pl
Numer pokoju: 10, I piętro

Krystyna Dutka - Główny Specjalista ds. Kadr i Archiwum
Numer telefonu: 183300212
Adres e-mail: k.zelek@laskowa.iap.pl
Numer pokoju: 10, I piętro

Damian Bogacz - Informatyk Urzędu
Numer telefonu:183300231
Adres e-mail: d.bogacz@laskowa.iap.pl
Numer pokoju: 26, II Piętro

Paweł Świder - pomoc administracyjna

Numer telefonu:183300231
Adres e-mail: p.swider@laskowa.iap.pl
Numer pokoju: 26, II Piętro

Paweł Jonik - Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Przeciwpożarowej, Obrony Cywilnej, Ochrony Zdrowia, BHP

Numer telefonu:183300218
Adres e-mail: p.jonik@laskowa.iap.pl
Numer pokoju: 20, II piętro

REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI, ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, INWESTYCJI, ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA (GPI)

Marek Greń - Kierownik Referatu GPI, Drogownictwo, Inwestycje Gminne
Numer telefonu:  183300220
Adres e-mail: m.gren@laskowa.iap.pl
Numer pokoju: 22, II piętro

Mariusz Jonik - Zastępca Kierownika Referatu GPI
Numer telefonu: 183300219
Adres e-mail: m.jonik@laskowa.iap.pl
Numer pokoju: 23, II piętro

Aneta Bajor-Janas - Inspektor ds. Zamówień Publicznych i Funduszy Strukturalnych
Numer telefonu: 183300230
Adres e-mail: a.bajor@laskowa.iap.pl
Numer pokoju: 27, II piętro

Karolina Kulig - Inspektor ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Numer telefonu: 183300224

Adres e-mail: k.kulig@laskowa.iap.pl
Numer pokoju: 25, II piętro

Magdalena Frączek - Podinspektor ds. Gospodarki Gruntami i Nieruchomościami
Numer telefonu: 183300232
Ares e-mail: m.kukla@laskowa.iap.pl
Numer pokoju: 24, II piętro 

Paulina Węglarz - Pomoc Administracyjna

Numer telefonu: 183300224

Adres e-mail: p.weglarz@laskowa.iap.pl
Numer pokoju: 27, II piętro

Piotr Filipek - Inspektor ds. Rolnictwa, Leśnictwa, Łowiectwa, Weterynarii, Pomocy Publicznej i Działalności Gospodarczej

Numer telefonu: 183300230

Adres e-mail: p.filipek@laskowa.iap.pl

Numer pokoju: 27, II piętro

URZĄD STANU CYWILNEGO (USC)

Beata Stach - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Numer telefonu: 183300212
Adres e-mail: ewlud@laskowa.iap.pl
Numer pokoju: 10, I piętro

Henryk Tokarz - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Numer telefonu: 183300215
Adres e-mail: h.tokarz@laskowa.iap.pl
nr pokoju: 9, I piętro

SAMODZIELNE STANOWISKA

Jadwiga Janisz - Główny Specjalista ds. Obsługi Rady Gminy Laskowa
Numer telefonu: 183300225
Adres e-mail: j.janisz@laskowa.iap.pl
Numer pokoju: 14, I piętro

Paweł Jonik - Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Numer telefonu:183300218
Adres e-mail: p.jonik@laskowa.iap.pl
Numer pokoju: 20, II piętro

Radca Prawny – Winicjusz Wrona
Numer pokoju: 28, II piętro

Radca Prawny – Krzysztof Smaga

Numer pokoju: 28, II piętro