DELEGATURA KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO W NOWYM SĄCZU

TELEFON BEZPOŚREDNI: 18 442-89-53

TELEFON CENTRALA: 18 442-88-80, 442-88-81 wew. 15

FAX: 18 442-79-06

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Postanowieniem z dnia 17 lipca 2015 roku, zarządził wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 25 października 2015 roku.

                                                                 

W związku ze zbliżającymi się wyborami do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonymi na dzień 25 października 2015 r., uprzejmie informuję, że Krajowe Biuro Wyborcze zrealizowało cykl multimedialnych komunikatów Państwowej Komisji Wyborczej odnoszących się do najistotniejszych kwestii związanych z przebiegiem głosowania:

                                                   

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 Termin i technika głosowaniahttps://youtu.be/TX03DuUkFto
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 Głosowanie korespondencyjnehttps://youtu.be/Ko3VCbZH0vE
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 Głosowanie korespondencyjne (wersja animowana) https://youtu.be/8Hjh3pNzBC0
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 Uprawnienihttps://youtu.be/yTv5sjk3gZY
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 Niepełnosprawnihttps://youtu.be/aVAf9K3QTC0
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 Niepełnosprawni (wersja animowana)https://youtu.be/IFL6JFx1gD8
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 Głosowanie za granicąhttps://youtu.be/3X0vlqd4l18
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 Głosowanie za granicą (wersja animowana)https://youtu.be/q-O50REiElM