DELEGATURA KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO W NOWYM SĄCZU

TELEFON BEZPOŚREDNI: 18 442-89-53

TELEFON CENTRALA: 18 442-88-80, 442-88-81 wew. 15

FAX: 18 442-79-06


Marszałek Sejmu RP, Postanowieniem z dnia 5 lutego 2020 roku, zarządził wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 10 maja 2020 roku.