DELEGATURA KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO W NOWYM SĄCZU

TELEFON BEZPOŚREDNI: 18 442-89-53

TELEFON CENTRALA: 18 442-88-80, 442-88-81 wew. 15

FAX: 18 442-79-06 Spotkanie Obwodowych Komisji Wyborczych odbędzie się w dniu 18 czerwca 2020 o godz. 13:30 w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki w Laskowej (Remiza OSP)