p.o. Kierownika - Anna Gołąb

Adres: 34-602 Laskowa 643
Numer telefonu: 182643227

Adres e-mail: gzosip@laskowa.iap.pl, a.golab@laskowa.pl


Główny Księgowy - Renata Mazgaj

Numer telefonu: 183333231


Inspektor ds. płac i  rozliczeń ZUS -  Krystyna Gołąb

Pomoc administracyjna ds. płac i rozliczeń ZUS – Agnieszka Rusin

Inspektor ds. księgowości szkół – Marta Orzeł-Zboś

Inspektor ds. księgowości szkół – Regina Michura

Pliki do pobrania