Kierownik - Bożena Chełmecka

Adres: 34-602 Laskowa 643
Numer pokoju: 26 - II piętro

Numer telefonu, fax: 183333232
Adres e-mail: gzosiplaskowa@o2.pl, gzosip@laskowa.iap.pl

Główny Księgowy - Zofia Zelek

Numer telefonu: 183333231

Inspektor ds. płac i  rozliczeń ZUS -  Krystyna Gołąb 

Inspektor ds. płac i rozliczeń ZUS - Anna Gołąb

Inspektor ds. księgowości szkół - Renata Mazgaj

Pliki do pobrania