Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laskowej

Adres: Laskowa 643

Nr telefonu 18 3333025, 18 3378804

Adres e-mail – gops@laskowa.pl

--------------------------------------------------------------

Kierownik GOPS w Laskowej – Monika Tokarz


Główny księgowy – Joanna Filipek

Dział pomocy społecznej – pokój nr 1- parter

Pracownicy socjalni w rejonach

Pracownik socjalny – Aldona Guzik – Kamionka Mała, Sechna

Pracownik socjalny – Bożena Michura – Krosna, Strzeszyce, Ujanowice,

Pracownik socjalny – Dorota Stanisławczyk– Laskowa

Pracownik socjalny – Beata Szkarłat – Laskowa, Jaworzna, Żmiąca, Kobyłczyna

Asystent rodziny – Kinga Ficoń

Opiekun środowiskowy – Elżbieta Tokarz – teren całej gminy Laskowa

Dział świadczeń rodzinnych – pokój nr 6, nr 7 - parter

Inspektor – Aneta Chełmecka – świadczenie wychowawcze, fundusz alimentacyjny

Referent – Natalia Jelonek – świadczenia rodzinne

Pomoc administracyjna – Justyna Jajeśnica – świadczenia rodzinne

Pomoc administracyjna – Agnieszka Stanisławczyk – Karta Dużej Rodziny, stypendia szkolne

Pliki do pobrania