SKŁAD GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W LASKOWEJ


Czesława Węglarz- Przewodnicząca

Henryk Tokarz - Z-ca Przewodniczącego

Zofia Rosiek - Członek

Paweł Jonik - Członek

Monika Bugajska- Członek

Krystyna Dutka - Członek

Marek Greń - Członek

Damian Bogacz - Członek

Bogdan Sejmej - Członek

Pliki do pobrania