W dniu 31 maja 2015 roku odbyły się wybory do Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolnej, poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

  • Maria Joniec – 26
  • Stanisław Luksa – 25
  • Irena Szewczyk – 23

Do Rady Powiatowej Izby Rolniczej wybrani zostali:

Maria Joniec i Stanisław Luksa.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na podstawie Uchwały Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 listopada 2014 roku Zarząd Małopolskiej Izby Rolnej informuje, że termin wyborów do Rad Powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej ustalony została na dzień 31 maja 2015 roku.

Ważne daty:

  • do dnia 11 maja 2015 roku do godz. 15:00 zgłoszenie kandydatów do Rad Powiatowych
  • do dnia 17 maja 2015 roku wyłożenie w Urzędach Gmin Spisu Członków Izby Rolniczej uprawnionych do głosowania w wyborach.

W Urzędzie Gminy Laskowa, koordynatorem do przeprowadzenia wyborów jest Pan Henryk Tokarz pok. Nr 9, nr tel.: 183300215

Więcej informacji znajda Państwo na stronie: www.mir.krakow.pl

Lokal wyborczy - Szkoła Podstawowa w Krosnej głosowanie odbędzie się w godzinach od 8:00 do 18:00


WYKAZ CZŁONKÓW OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR147 W LASKOWEJ

w wyborach na członków Rady Powiatowej Izby Rolniczej

1.STACH PIOTR Przewodnicząca Komisji

2.JONIEC KAZIMIERZ Z-ca Przewodniczącego Komisji

3.SALABURA AGNIESZKA Sekretarz Komisji

4.EWA CHOCHLIŃSKA Członek Komisji

5.PAWEŁ SZEWCZYK Członek Komisji

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 147 z siedzibą w LASKOWEJ

Informuje, że w dniach od 15 maja do 22 maja 2015 roku w godzinach od 8:00 do 15:00 w Urzędzie Gminy w Laskowej w pokoju nr 9 będą wyłożone do wglądu listy Członków Izb Rolniczych uprawnionych do głosowania w dniu 31 maja 2015 roku.