DELEGATURA KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO W NOWYM SĄCZU

TELEFON BEZPOŚREDNI: 18 442-89-53

TELEFON CENTRALA: 18 442-88-80, 442-88-81 wew. 15

FAX: 18 442-79-06

W dniu 25 maja 2014 roku odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Polacy będą wybierać 51 posłów.

Zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

Informujemy, że zgodnie z kalendarzem wyborczym zawartym w postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19.02.2014.r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (DZ.U. z 2014 r. poz. 231), dnia 02 maja 2014 r. upływa termin zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników wyborczych.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą w godzinach pracy Urzędu Gminy Laskowa w pokoju nr 9 w terminie do dnia 2 maja 2014 r. do godziny 15ºº.


KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W DNIU 25 MAJA 2014 R.

Data wykonania czynności wyborczych Treść czynności wyborczych
do dnia 5 kwietnia 2014 r. – zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej:
– przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego,
– przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców
do dnia 7 kwietnia 2014 r. – powołanie okręgowych komisji wyborczych,
– powołanie rejonowych komisji wyborczych
do dnia 15 kwietnia 2014 r. do godz. 24.00 – zgłaszanie list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego
do dnia 20 kwietnia 2014 r. – utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, domach studenckich i zespołach tych domów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów
do dnia 25 kwietnia 2014 r. – podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
– zgłaszanie przez armatorów wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich
do dnia 2 maja 2014 r. – zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych
do dnia 4 maja 2014 r. – powołanie przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) obwodowych komisji wyborczych,
– podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego,
– zgłaszanie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a,
– sporządzenie spisów wyborców przez gminy
od dnia 4 maja 2014 r.
do dnia 11 maja 2014 r.
– składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę wojskową w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę
od dnia 10 maja 2014 r.
do dnia 23 maja 2014 r. do godz. 24.00
– nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze
do dnia 10 maja 2014 r. – zgłaszanie konsulowi przez wyborców zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą
do dnia 11 maja 2014 r. – składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania,
– zgłaszanie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a
do dnia 15 maja 2014 r. – podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego,
– składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
do dnia 20 maja 2014 r. – składanie wniosków przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych o dopisanie do spisu wyborców
do dnia 22 maja 2014 r. – zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą,
– zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach
w dniu 23 maja 2014 r. o godz. 24.00 – zakończenie kampanii wyborczej
w dniu 25 maja 2014 r. godz. 7.00–21.00 – głosowanie