Urząd Gminy Laskowa informuje, że wnioski na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przyjmowane będą w terminie od 01 luty 2024 r. do 29 luty 2024 r., aby przyjmowanie wniosków odbywało się sprawnie, bez oczekiwania w kolejce, bardzo prosimy o ich wcześniejsze dokładne wypełnienie.


Dane i dokumenty wymagane do uzupełnienia i złożenia wniosku:

  • powierzchnia użytków rolnych (dane z aktualnego nakazu)
  • numer rachunku bankowego wnioskodawcy
  • nr PESEL
  • numer telefonu kontaktowego
  • FAKTURY VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie: 
  • zaświadczenie ARiMR za rok 2024 r. (liczba jednostek przeliczeniowych zwierząt).
  • oświadczenie dzierżawcy.

od 01 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r

Termin wypłaty zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze w II terminie: 1 – 30 kwiecień 2024 r.

UWAGA !!!! 

We wniosku obowiązkowo prosimy o podanie numeru rachunku bankowego składającego wniosek, na który wypłacony będzie zwrot podatku akcyzowego.

W Załączeniu wniosek, załączniki i opis procedury.