Osobie zainteresowanej wydaje się poświadczenie zameldowania.


Wymagane dokumenty:

  • wypełniony  wniosek
  • dowód osobisty lub inny aktualnie posiadany dokument tożsamości

Beata Stach - Inspektor ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

Numer telefonu: 183300212

Adres e-mail: ewlud@laskowa.iap.pl

Numer pokoju: 10, I piętro

Pliki do pobrania