Urząd Gminy Laskowa informuje, że od 1 lutego 2021 r. do 28 lutego 2021 r. każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej na terenie Gminy jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Załączniki związane z deklaracją na 2021 r. (dostępne w sekcji "Pliki do pobrania"):

  • 01 - Wzór deklaracji (ogólny),
  • 02 - Wzór deklaracji (domy letniskowe)
  • 03 - Wzór deklaracji (wypełniony przykładowymi danymi),
  • 04 - Przykład uzupełniania części I w deklaracji dla poszczególnych ilości osób zamieszkałych na danej nieruchomości,

Pozostałe załączniki (dostępne w sekcji "Pliki do pobrania"):

  • 05 - Harmonogram wywozu śmieci na 2021 r.
  • 06 - Stawki opłat za śmieci na 2021 r.
  • 07 - Informacja o zmianie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • 08 - Informacja o adresach punktów zbierania odpadów folii
  • 09 - System odbioru 2021
  • 10 - Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych w PSZOK w Ujanowicach na 2021 r.