INFORMACJA

Urząd Gminy Laskowa informuje, iż jesteśmy w trakcie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujanowicach” w związku z czym na chwilę obecną oczyszczalnia ścieków może przyjąć 10 m3 ścieków dowożonych na dobę. Nadmienia się, iż na czas rozbudowy można dostarczać nieczystości ciekłe także na inne pobliskie oczyszczalnie ścieków. Poniżej załączamy wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni z terenu Gminy Laskowa.


Usługi Transportowe Jerzy Zabrzeński 34-603 Żmiąca 156

Numer telefonu: 665065703

Numer zezwolenia: GPI.6233.2.2022

Data wydania: 22.02.2022 r.

Ważność zezwolenia: 10 lat.


Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Rzeczna 7, 34-600 Limanowa

Numer telefonu: 183372491

Numer zezwolenia: GPI.6233.2.2023

Data wydania: 08.02.2023 r.

Ważność zezwolenia : 10 lat


Centrum Handlowo – Usługowo - Produkcyjne „PORĄBKA” Zygmunt Czyżycki 32-862 Porąbka Iwkowska 72

Numer telefonu: 14 6844740

Numer zezwolenia: GPI.6233.2.2017

Data wydania: 03.04.2017 r.

Ważność zezwolenia: 10 lat


Usługi Transportowe i Agrotechniczne s.c. Piotr Firlej &Jacek Firlej Żmikowiece 5, 33-314 Łososina Dolna

Numer telefonu: 0184448056

Numer zezwolenia: GPI.6233.2.2018  

Data wydania: 04.07.2018 r.

Ważność zezwolenia: 10 lat


FIRMA USŁUGOWA ART.-MET Artur Augustyn 34-602 Kamionka Mała 24

Numer telefonu: 514250100

Numer zezwolenia: GPI.6233.3.2018  

Data wydania: 03.09.2018 r.

Ważność zezwolenia: 10 lat


Firma Usługowa „AUGUSTYN” Józef Augustyn Kamionka Mała 24, 34-602 Laskowa,

Numer telefonu: 888652400, 183334400

Numer zezwolenia: GPI.6233.4.2016

Data wydania: 26.02.2016 r.

Ważność zezwolenia : 10 lat


Transport Ciężarowy s.c. LIZSBEK” ZiS Lis Świniarsko 7, 33-395 Chełmiec

Numer telefonu: 604515742

Numer zezwolenia: GPI.6233.10.2016  

Data wydania: 14.11.2016 r.

Ważność zezwolenia: 10 lat