Wójt Gminy Laskowa informuje, iż w związku z rozbudową oczyszczalni ścieków w Ujanowicach dowóz ścieków (przez przedsiębiorców posiadających odpowiednie

zezwolenie na opróżnianie zbiorników) do punktu zrzutu będzie odbywał się wyłącznie od poniedziałku do piątku