Urząd Gminy Laskowa przypomina o upływie terminu płatności za I ratę podatku oraz I ratę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

ukryty