W dniu 24 maja br. w godzinach 12:00-17:00 odbędzie się kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn zamieszkałych na terenie Gminy Laskowa. Siedziba Powiatowej  Komisji Lekarskiej znajdować się będzie w Limanowej ul. Z. Augusta 8 (Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Limanowej „Mechanik”). 

Do kwalifikacji wojskowej wzywa się mężczyzn urodzonych w 2004 roku oraz mężczyzn urodzonych w latach 1999-2003, którzy nie dopełnili tego obowiązku w latach poprzednich.

Wobec osób wzywanych, które nie zgłoszą się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, może być nałożona grzywna lub zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję.


Obwieszczenie znajduje się pod linkiem:


https://bip.malopolska.pl/uglaskowa,a,2259225,obwi...