W dniach od 15 marca do 2 kwietnia odbędą się w sołectwach Zebrania Wiejskie, których głównym tematem będzie przedstawienie przez Wójta Gminy Laskowa informacji z przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok oraz założeń budżetu gminy na 2023 r. 


W załączeniu przedstawiamy szczegółowy harmonogram zebrań.