Gmina Laskowa rozważa zamiar, wspólnie z innymi gminami województwa małopolskiego oraz Krajowym Zasobem Nieruchomości, przystąpić do spółki KZN SIM Tarnów. Zadaniem spółki będzie budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu.


Co to jest SIM – Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa


Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa (SIM) jest następczynią Towarzystw Budownictwa Społecznego. Inicjatywa może być tworzona w formie spółki kapitałowej (z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnej), której wyłącznym udziałowcem jest gmina, ale może również być wspólnym przedsięwzięciem kilku lub kilkunastu samorządów oraz, obowiązkowo, Krajowego Zasobu Nieruchomości.


Mieszkania w formule SIM to oferta dla osób, które nie mają zdolności kredytowej, a mają tzw. zdolność czynszową i jednocześnie ich dochody są zbyt wysokie, by przyznano im lokal komunalny. 


Czynsz w SIM nie może przekraczać określonych ustawowo wartości. Stawka jest ustalana w takiej wysokości, aby suma czynszów za najem wszystkich lokali w SIM pozwalała na pokrycie kosztów eksploatacji i remontów budynków oraz spłatę zobowiązań SIM związanych z budową. Czynsz będzie wynosić około 900 zł miesięcznie, a więc jest to stawka znacząco niższa od stawki na rynku najmu. Oprócz miesięcznego czynszu, który będzie musiał ponieść najemca mieszkania w SIM, konieczna jest partycypacja w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, która będzie wynosiła 10% kosztów odtworzeniowych tegoż lokalu (płatne po uzyskaniu pozwolenia na budowę). Wójt Gminy Laskowa, m.in. w oparciu o wyniki ankiety, wypełnionej przez zainteresowanych mieszkańców gminy, przeanalizuje możliwe warianty realizacji budynków mieszkalnych w formule SIM.


Jesteś zainteresowany? Wypełnij ankietę!


Celem ankiety jest określenie zainteresowania mieszkańców najmem mieszkania w formule SIM. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do wypełnienia ankiety, która pozwoli poznać ich potrzeby i możliwości. W ten sposób możliwe będzie wstępne określenie realnych potrzeb i oczekiwań mieszkańców. Zawiera ona pytania dotyczące m.in. preferencji co do wielkości i struktury lokali oraz zdolności czynszowej czy aktualnych warunków mieszkaniowych. 

Ankieta ma charakter wyłącznie informacyjny i nie jest zobowiązaniem do zawarcia w przyszłości umowy najmu lokalu mieszkaniowego.


W galerii przedstawiono wizualizacje budowanych w gminach województwa małopolskiego obiektów w ramach SIM.


Prosimy o wypełnienie i dostarczenie ankiety do 07 kwietnia 2023r.

ukryty