W dniach 11 - 13 października br. w Tarnogrodzie odbył się XXX Ogólnopolski Sejmik Teatrów Wsi Polskiej, który gościł wyłonione w drodze eliminacji regionalnych najlepsze w Polsce zespoły prezentujące przedstawienia teatralne związane z rdzenną kulturą polskiej wsi - obrzędy i zwyczaje, pieśni, tańce , legendy, które pozwalają poznać tradycję i obrzędy z różnych regionów naszego kraju . Wzięło w nim udział 13 wiejskich teatrów z województw: Mazowieckiego, Kujawsko - Pomorskiego, Małopolskiego, Podkarpackiego, Lubuskiego i Łódzkiego. Wysoki poziom artystycznych dokonań 13 zespołów wzbudził uznanie i podziw jury. Wśród nich było również KGW z Laskowej przedstawiające spektakl „Trza by łobyjść do doktora”. Jury nie szczędziło pochwał za wspaniałą reżyserię i scenografię ,grę aktorską, i to ,że spektakl dotyczył spraw bardzo aktualnych, ale ujętych w sposób bardzo humorystyczny doprowadzający do śmiechu jury i całą publiczność. Uwieńczeniem tego były owacje na stojąco oraz nagroda ufundowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Chociaż nagroda była skromna , to uczestnictwo w tak prestiżowym spotkaniu daje więcej satysfakcji i zadowolenia i inspiruje do dalszego działania. Ważnym jest również to, że na szczeblu gminnym przedsięwzięcia te są mocno wspierane przez Wójta, która była wraz z grupą w Tarnogrodzie i Radę Gminy Laskowa.

Zofia Szewczyk
Pracownik MODR

 

„Jako gospodarz naszej Gminy jestem dumna, że nasze Panie i Panowie tak pięknie nas reprezentują. Opinie i recenzje oraz owacje na stojąco jakie otrzymała nasza Grupa Teatralna podczas XXX Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej, są potwierdzeniem ich wielkiego talentu aktorskiego. Na uwagę zasługuje fakt, że Zespół bez pomocy reżyserów, scenarzystów, wystawił przedstawienie, które swoją profesją i doskonałością wprawiło jury w oniemienie. Profesjonaliści z dziedziny filmu i teatru byli zaskoczeni, tak doskonałym pod każdym względem przedstawieniem naszej Grupy. Jeszcze raz pragnę złożyć wyrazy uznania dla całego zespołu aktorskiego. Życzę Państwu przede wszystkim dużo zdrowia i sił do dalszej pracy oraz samych sukcesów i jeszcze wielu tak wspaniałych i trafnych pomysłów na przedstawienie teatralne.”


Stanisława Niebylska
Wójt Gminy Laskowa