JEZIERNIK – nazwą Jeziernik określa się zbocze góry i dolinę leżącą naprzeciw Widomej. Umiejscowiona niedaleko od krzyżówki ciągnie się w kierunku wsi Żegocina. Jeziernik – w dosłownym tłumaczeniu to jezioro. Jak powiadają starsi mieszkańcy, nazwa wywodzi się od jeziorka, które kiedyś się tu znajdowało. Zachwycało przechodniów swoim urokiem i czystością wody. Dziś miejsce gdzie znajdowało się jeziorko zwie się Patrią. Można tu usłyszeć takie nazwy osiedli, jak: Na Psiorce, Ptaszkówka, Danielówka, Kuligówka, Marcinkówka, U Jabłona, U Lassioka, Furgona. Nazwy tych osiedli wywodzą się od nazwisk ich gospodarzy.


NADOLE – przysiółek ten jest najniżej położonym obszarem w całej wiosce. Jadąc w stronę Ujanowic można zobaczyć po prawej stronie pola obsiane zbożem wszelakiego rodzaju. Dzieje się tak gdyż to właśnie tu występują najżyźniejsze gleby w całej Laskowej. Najprawdopodobniej to rzeka Łososina przyniosła tu cenne osady zwane madami. To sprawia, że ta ziemia daje taki plon. Jak można się było domyśleć swoją nazwę bierze od niskiego położenia. Warto tu wymienić takie osiedla jak: Wilczkówka, U Stefana, U Majchra, U Lejze, U Mikołaja, U Zołpioka. Nazwy te wywodzą się od gospodarzy tych terenów.


JABŁONIEC – przysiółek ten położony jest naprzeciw Nadola, po prawej stronie jadąc w kierunku Limanowej. Prawdę powiedziawszy jest to góra o słabych glebach. Jednak nasłonecznienie jest tu dobre więc występuje tu bardzo dużo sadów pełnych jabłoni. Na wiosnę mówi się na to miejsce kwitnąca góra. Tak więc obecna nazwa wzięła się od dużej ilości jabłek. Znajdują się tu takie osiedla jak: U Surmy, Na Panoskim, U Korobka, U Kasjera, Dziedzice, Na Pustkach, Wyromb, W Kocurkach, Za Miedzą, Za Rynną. Poniżej znajduje się osiedle Moroń zwane obecnie Piekarnią. Dawna nazwa to nazwisko Żyda prowadzącego tu niegdyś karczmę. Dziś używa się raczej określenia Piekarnia.


BANIA – to osiedle w Górnej części Laskowej ciągnące się od Zbójki w stronę Limanowej. Swoją dziwną nazwę zawdzięcza specyficznemu ukształtowaniu terenu. Z lotu ptaka ten teren wygląda jak olbrzymia kula w kształcie osiej bani. Występują tu takie lokalne nazwy osiedli, jak: U Skowronka, Glinianki, Melfusa. Zaraz obok znajduje się przysiółek Folwark, który swoją nazwę odziedziczył z dawnych czasów, kiedy to znajdowało się tu gospodarstwo należące do zarządcy dworu w Laskowej.


ROZPITE – w pierwotnym brzmieniu Rozbite, z czasem w wyniku niewyraźnej mowy zostało zmienione na Rozpite. Nazwa ta wiąże się z ukształtowaniem terenu. Potok płynący środkiem rozbija, rozdziela dwa wzgórza. Stąd pierwotne brzmienie. Usłyszeć tu można takie nazwy osiedli, jak: U Pytla, U Szlakcica, U Śledzia, U Grzesia, U Kosiuta, Wierzchowina, W Maliniskach, Na Korabie, Uplezie, czyli strome zbocze (upłaz), które cały czas ulega erozji rzeki. U podnóża przysiółka znajduje się tzw. Ogród. Nazwa ta pochodzi od dawnych Ogrodów dworu. Teren ogrodzony jest przez rzekę, drogę, potok Rozpite.


ODROŃCZA – przysiółek ten umiejscowiony jest po lewej stronie jadąc w kierunku Górnej Laskowej. Dawniej ten teren należał do rodu Laskowskich. Kiedy dziedzic chciał podzielić majątek między członków rodziny, nie udało się to z powodu ich młodego wieku. Sprawa ta była wielokrotnie odraczana więc nazwano tę okolicę Odrończa. Są tu takie osiedla, jak: Stryczkówka, U Tacika, U Daniela, U Kudłatego, Wieś, Centrum, Skalnik, Łąki.


WIDOMA – przysiółek położony na poboczu drogi wojewódzkiej Bochnia-Kraków. Jego nazwa wywodzi się z wysokiego położenia w stosunku do reszty terenów. Takie położenie ma wiele plusów. Występują tu bardzo piękne widoki. Podczas dobrej pogody można dostrzec w oddali m.in. Kraków, Zakopane, Tatry. Skoro wszystko stąd widać nazwano to miejsce Widoma. Spotyka się tu takie miejscowe nazwy, jak: E Felka, Na budowni, U Kromoża, U Jabroma, U Rybioka. Wszystkie nazwy powiązane są z właścicielami tych terenów.


ZAŁPA – przysiółek położony jest nad rzeką Łososinką po jej lewej stronie jadąc w kierunku Limanowej. Łączność ze światem daje most łączący oba brzegi. Teren ten w większości pokryty jest lasem. Jego nazwa wywodzi się od pierwszej chaty zbudowanej na tym wzniesieniu. Kiedy pierwotnie mówiono gwarą brzmiało to mniej więcej tak: „zo rzykom chłopa” czyli po skróceniu otrzymujemy zołpa. Wyróżnia się tu również lokalne nazwy takie, jak: Na Grodzisku, Na Grobliku, Na Płodmaju. Takie nazwy związane są z różnymi cechami natury.


ZBÓJKA – przysiółek ten położony jest na Górnej Laskowej na krzyżówce dróg Limanowa – Bochnia oraz Laskowa – Laskowa Górna. Obejmuje tereny otaczające to miejsce. Jak powiadają starsi mieszkańcy, nazwa ta wzięła się od przebywających tu niegdyś zbójców. Ich codzienna „pracą” było napadanie kupców oraz wędrowców przechodzących tym szlakiem. To właśnie tu został napadnięty pewien człowiek. Zwali go Szymon z Lipnicy. Ograbiony, po wyjściu na przełęcz Widoma miał rzekomo powiedzieć: „Biada tobie wiosko, bo za ten napad przez kolejnych siedem pokoleń nie będziecie mieć księdza, a pierwszy będzie w białej szacie”. I tak owa przepowiednia się spełniła. Laskowa przez długi czas nie miała księdza. Warto tu też wspomnieć, że lokalna nazwa Kubówka wzięła się od nazwiska pierwszej właścicielki. Spotyka się tu również nazwy: Nagórze, U Barcoka, U Maciejoka.


Źródło:
archiwum GOKSiT w Laskowej