PLESZÓWKI – nazwa pochodzi od staropolskiego słowa „plesz”, oznaczającego nakrycie głowy kapłana.
POD GÓRĄ – nazwa pochodzi od położenia geograficznego przysiółka, pod wzniesieniem terenu, gdzie są m.in. pleszówki.
ZA DĘBINĄ – nazwa pochodzi od dębów rosnących dawniej w tamtym miejscu.
ŁĘG – nazwa pochodzi od lasu łęgowego i łąk, porastających dawniej teraz już częściowo zabudowany teren.
ZAGRODY – nazwa pochodzi od zagród chłopskich umiejscowionych w pobliżu rzeki Łososiny.


Źródło:
archiwum GOKSiT w Laskowej