CZECHÓWKA – osiedle zamieszkałe przez gospodarzy Czechów. Nazwisko należące do najstarszych w Kamionce; wielokrotnie pojawia się w spisach dóbr zakonnych ss. Klarysek ze Starego Sącza. Samo nazwisko w księgach pisanych po łacinie raz występuje w formie „Czech”, a kiedy indziej „Cech”. Trudno określić czy wywodzi się od jakiegoś osadnika przybyłego z Czech, czy może od rolnika trudniącego się jakimś rzemiosłem. Istnieje podanie, że część gospodarzy uprawiających tu trudną, nieurodzajną ziemię zajmowała się też rzemiosłem, a jak wiadomo w średniowieczu popularne były zrzeszenia rzemieślników zwane cechami. Możliwe jest, że od takiego właśnie cechu wzięło się nazwisko „Czech”.

ORŁÓWKA – od nazwiska Orzeł, które (numerach) domach należących do tego osiedla pojawiają się bardzo dawno, np. w księdze chrztów z roku 1786.

HABEJÓWKA – osiedle to ma bardzo dziwną nazwę. Jest też kilka wersji jej powstania. Według jednej z nich jeden z gospodarzy miał na imię Sebastian, co w zdrobnieniu brzmiało Sobek. Jednak jego żona (według jednych jąkająca się, według innych Żydówka słabo mówiąca po polsku) wołała Habek. Stąd nazwa gospodarstwa (kiedyś pojedynczego, teraz 5 domów) – Habejówka. Ciekawą rzeczą jest jeszcze to, że w pobliskiej Wojakowej do jednych z gospodarzy mówią „do Habka” (skąd takie podobieństwo?).

OLCHAWÓWKA – od nazwiska Olchowa. Pod koniec XVIII wieku i przez cały XIX przewija się to nazwisko w metrykach chrzcielnych, w domach należących do w/w osiedla. Występuje on tam jeszcze do dziś.

U JANASA – nazwisko Janas w Kamionce pod numerem 15 figurowało do połowy XIX wieku mimo, że dawno zaginęło, nazwa tego domu brzmi wciąż tak samo.
ŁAGOSZÓWKA – od nazwiska Jagosz znanego już z dokumentów ss. Klarysek,
a które w Kamionce było bardzo popularne i w osiedlu Łagoszówka jeszcze występuje (1 dom).
JASTRZĄBKA – prawdopodobnie od nazwiska Jastrząb, które figuruje w księgach parafialnych już na początku XIX wieku.

PUSTKI – nazwa bardzo stara, używana już na początku XIX wieku. W osiedlu tym znaczna część mieszkańców (niektórzy twierdzą, że wszyscy) wymarła na cholerę. Zdarzenie to miało miejsce ok. 1820 roku. Dziś na osiedlu znajduje się kapliczka postawiona na starym cmentarzu cholerycznym. W 1873 roku po kolejnej zarazie i pochówku, cmentarz był poświęcony przez dziekana Gabryelskiego z Jakubowic. Dziś nie ma śladu po cmentarzu ale na trawie wokół kapliczki nie wypasa się krów przez pamięć dla zmarłych.
POZOGI - nazwa osiedla wywodzi się od pożaru (pożoga). Miejscowi ludzie wspominają jakieś pożary, nie potrafią jednak podać przybliżonego czasu ani wydarzeń. Nazwa Pozogi wymieniana jest w kronice parafialnej w roku 1873 jako miejsce, gdzie również wiele osób wymarło na cholerę oraz, że ktoś z tego osiedla przywiózł ową zarazę z Nowego Sącza.

NAD OBŁAZEM – czyli stromym urwiskiem (obłaz- urwisko, osuwisko

POD GŁOJSCEM – (inaczej Podgłaszcze) - nazwa wywodzi się od góry (wzniesienia) Głaśla. Nie żyjąca już Anna Zelek (spod Sośniny) wspominała, że nazwa wzniesienia Głaśla widniała na mapach Austriaków kwaterujących w jej rodzinnym domu (nr 41) podczas I wojny światowej w 1914 roku.
PODDZIELE (POD DZIOŁEM, NA DZIOLE, ZA DZIOŁEM) – nazwa pochodzi od słowa dział, czyli wzniesienie grzbietu (między wzniesieniami), który oddziela dorzecza dorzecza potoków i rzek.
ROSOCHATKA – osiedle to jest najdalej wysunięte na północ, stanowi jakby cypel. Miejscowi ludzie nie potrafią wytłumaczyć znaczenia czy pochodzenia nazwy. Najprawdopodobniej pochodzi ona od słowa rosochaty, tj. rozłożysty (tak, jak ten teren, który jest rozłożysty, rozległy). Inne jednak słowo: rosocha (bardzo stare) oznacza rękojeść radła i może być, że tamtejsi gospodarze trudnili się wykonywaniem takich przedmiotów.
PADOŁY – nazwa tego osiedla ma chyba związek z trudnym, niedostępnym ukształtowaniem terenu, a co za tym idzie ciężkim życiem i pracą żyjących tam ludzi (padół – dolina, wąwóz, przenośnie – ciężkie życie)
PODZABRZEŻ (POD ZABRZEŻĄ) – teren, na którym znajduje się to osiedle położony jest najbliżej rzeki Łososiny (nad brzegiem lub za brzegiem). Najprawdopodobniej od tego wywodzi się nazwa przysiółka.
NA MOCURACH (MOCURY, U MOCURKI) – miejsce to, na którym dziś znajduje się tylko jedno zabudowanie (drugie wyburzone) charakteryzuje się podmokłym podłożem zwanym „mocurą”.
POD SOŚLINĄ (PODSOŚNINA, POD SOŚNINĄ) – przysiółek ulokowany poniżej dużego, sosnowego lasu pokrywającego Kobyłę.
ZA LASEM – małe osiedle (dwa domy) odcięte od reszty wsi lasem, który otacza te gospodarstwa niemal ze wszystkich stron.
DĘBINA (DEMBINA) – dość duże osiedle, którego nazwa pojawia się w dokumentach z 1775 roku i nazwę swą bierze najprawdopodobniej od lasu dębowego, który być może ustępował miejsca kolejnym zagrodom i polom uprawnym. Dziś nie występuje tu jakieś większe skupisko tych drzew, choć pojedyncze okazy się zdarzają. Powyżej tego osiedla ciągnie się pasmo Kobyły, które pokryte jest dużym lasem ciągnącym się przez Rajbrot aż go Lipnicy. W lesie tym znajduje się wiele pięknych, starych dębów. 


Źródło:
archiwum GOKSiT w Laskowej