Proboszcz Parafii: Ksiądz Wiesław Dzięgiel

Ujanowice 1

34-603 Ujanowice
Nr telefonu: 183334024

Adres e-mail: parafiaujanowice@gmail.com