Skład Zarządu Straży:

  • Prezes - Wojciech Ficoń
  • Naczelnik - Mariusz Bukowiec
  • Skarbnik - Jacek Daniel

Jednostka OSP Laskowa jest Jednostką działającą w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego (KSRG) i realizuje zadanie z zakresu ratownictwa techniczno-drogowego, ratownictwa ekologicznego, ratownictwa medycznego, oraz działania z zakresu gaszenia pożarów. Zadania ratownicze realizowane są stosunkowo na dość wysokim poziomie i w różnych dziedzinach ratowniczych, zgodnie z rozporządzeniem określającym szczegółowe zadania przewidziane dla jednostek w KSRG, poprzez posiadany specjalistyczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy, tj. OSP Laskowa (średni samochód ratowniczo-gaśniczy z funkcją ratownictwa ekologicznego - GBA 2/24, ciężki samochód gaśniczy - GCBA 10/32, średni samochód ratownictwa technicznego SRT wyposażony w urządzenie dźwigowe HDS, wciągarkę hydrauliczną oraz poduszki pneumatyczne.


Numer telefonu: 604137820 , 795572671, 606746227
Adres e-mail: osplaskowa@wp.pl
Strona WWW: www.osplaskowa.pl