HERB


Herb przedstawia w tarczy typu hiszpańskiego w polu błękitnym słońce o szesnastu promieniach, a pod nim u podstawy tarczy krzywaśń srebrną po prawej oraz krzyż w kształcie majstuły „T” po lewej.


Słońce - symbolizuje wypoczynkowo - turystyczny charakter gminy.

Krzywaśń - znajduje się w herbie Drużyna, którym posługiwali się wielowiekowi właściciele Laskowej - Laskowscy.

Majstuła „T” - podkreśla związki zakonu starosądeckich Klarysek z wioskami Gminy w wiekach XIII-XVIII.

Błękitne tło - barwa błękitna jest kolorem Matki Bożej, nieba i wiary, nawiązuje do kultu maryjnego.


FLAGA


Flagę stanowi prostokątny płat o proporcjach 5:8, dzielony w słup w proporcjach 1:2:1 w barwach: błękitny przy drzewcu i w części swobodnej oraz biały środkowy. Pośrodku płata flagi na pasie białym – herb Gminy. Barwy flagi nawiązują do barw herbu.


LOGO GMINY


Projekt został wykonany przez Pana Karola Rogóż w ramach konkursu.


Autor o projekcie - "Zależało mi na zrobieniu dość czytelnego znaku, dla przeciętnego odbiorcy. W pracy w dużym stopniu inspiracją był herb i konturowa mapa Gminy. Oba te elementy połączyłem ze sobą w taki sposób by powstał kwiat (słonecznik), który swa formą nawiązuje do słońca z herbu. Dziewięć płatków symbolizuje dziewięć wsi wchodzących w skład gminy, a w środku znajduje się schematyczna mapa całej gminy. Pociągnięcia pędzlem nawiązują do malowniczości pejzażu i dynamicznie rozwijającej się turystyki. Opracowałem dodatkowo hasło, które ma podkreślić wyjątkowość miejsca jakim jest gmina Laskowa."

Pliki do pobrania